еУченик
електронске оцене ученика

еУченик је интернет апликација за основне и средње школе, која омогућава родитељима да на брз и једноставан начин у сваком тренутку провере оцене ученика, изостанке, владање, обавештења професора и још много тога...

Преузми понуду Пратите нас

Шта је еУченик?

Ауторска апликација електронске оцене ученика је комплексан софтверски пакет састављен из три главна модула: админ, намењен администратору у школи, професор модула апликације намењене наставном кадру и стручним сарадницима и родитељ модула, апликације намењене родитељима. У његовој изради коришћени су бесплатни алати и за функционисање апликације потребан је само приступ интернету и претраживач. Обухваћене технологије које су коришћене приликом израде ове апликације су: html, css, java script, php и mysql база података.

Мотив креирања еУченика

Глобализација, свеопште повезивање људи, све сложенији системи комуникација, нове технологије, довели су до апсолутног повезивања света и са друге стране отуђења људи. Све краћи рокови, стрес и брзина довели су до мањка времена за испуњење људских, пријатељских, родитељских обавеза. Ново време донело нам је, или боље рећи наметнуло велику брзину живљења. С том појавом смо сви суочени и она утиче на све сфере наших живота, којом год професијом се бавили. Сходно томе, јавила се потреба за поједностављивањем и убрзањем великог броја процеса, како би било омогућено да људи који те процесе обављају испрате нова правила.

И ту је био мотив за настанак апликације еУченик. Апликација еУченик - Електронске оцене ученика, настала је управо на горе поменутим постулатима, а карактеристике које јој „обезбеђују“ да служи сврси су једноставност и доступност.

Ова аплликација је у својој основи алат који служи наставницима и професорима да оцене из Дневника, и не само оцене ученика уписују у електронску форму. Једноставна је јер се цео процес одвија на серверу, док крајњи корисник врши прост упис и не брине о начину чувања података. Доступна је јер су у њеној изради коришћени бесплатни њеб алати, и за функционисање апликације потребан је само приступ интернету и претраживач.

Осим што доприноси популаризацији електронских комуникација, еУченик чини и да мангуплуци, које су они који су их чинили често сматрали романтичарским делима, али који су задавали главобољу наставницима, професорима, директорима, па и родитељима, а односе се на крађу или самоиницијативно уписивање оцена у Дневник од стране ученика, буду заборављени. Јер апликација је, поред свега, веома безбедна захваљујући јединственом систему заштите криптографским алгоритмима, сваки крајњи корисник поседује своју шифру и ПИН код, те је могућност злоупотребе сведена на минимум.

Колико је еУченик користан наставном особљу у школама, толико је користан и родитељима, који такође могу да приступе апликацији, а за разлику од наставника и професора који уписују оцене, они имају увид у учинак своје деце, а захваљујући систему обавештавања, увек ће благовремено сазнати за новости из школе. Тиме је дат допринос да и последице евентуалних неодлазака на родитељске састанке или прикривање лоших оцена падну у заборав. Такође, родитељи који трпе последице брзине живљења и не успевају да активно учествују у школовању своје деце ће коришчењем апликације добити прилику да се позиционирају у улогу свакодневног учесника образовања.

Осим оцена, еУченик је замишљен и као апликација у коју се могу нотирати и изостанци из школе, а може се вршити унос и других напомена и обавештења која, на овај начин, сасвим сигурно долазе на праву адресу и у право време.

Апликација еУченик користи свеопшту доминацију све сложенијих технологија нашим животима да их поједностави и набави додатно време, изнад свега, родитељима.

Родитељ модул

Родитељ модул омогућава родитељу увид у успех, изостанке, владање, активности и дешавања у школи на најбржи начин свакодневно и савремено. Да не би била изостављена комуникација са разредним старешином, родитељ има могућност самообавештавања електронским путем, а за повратну информацију мора да се лично обрати одељенском старешини или стручном сараднику.

Професор модул

Професор модул користи сваки професор ради лакше евиденције на усменом и писменом раду и другим видовима наставе. Предност електронских оцена је једноставан унос, обрада података и увид у успех и напредовање сваког ученика као и одељења у целини. Осим тога професору као разредном старешини омогућен је једноставнији рад у уносу и обради изостанака и владања. Такође одељенски старешина има могућност обавештавања ученика и њихових родитеља о понасању ученика, дешавањима у школи и осталим активностима на савремен начин.

Админ модул

Администратор намењен је стручним сарадницима, педагогу, психологу, секретару и директору школе. Омогућава им увид у наставнички кадар, бројност, састав и статистику одељења. Такође им омогућава да све промене у току године (упис нових ученика и професора, мењање шифре ученика и професора, промену одељења којима предају и мењањање изборних предмета).

еБиблиотека

Место где сваки професор може поделити фајлове везано за предмет који предаје. То могу бити задаци, припреме за контролне или писмене задатке, скрипте, занимљивости и све остало што је везано за њихов предмет. Материјал (фајлови) који овде поделе је видљиви свим ученицима школе.

Поруке

Једна од опција коју има разредни старешина јесте слање поруке ученицима и родитељима. Систем је осмишљен на једносмерној комуникацији где професор шаље поруку целом одељењу, ученику или родитељу. Ученик или родитељ немају могућност да одговоре на дату поруку да би се избегле компликације, манипулисање итд. Овим начином се постиже обавештавање о начину рада ученика, збивања и активности у школи, позиву на састанке и слично..

Статистика

Посебна могућност ове апликације је статистичка обрада унетих оцена. Велика обавеза сваког одељенског старешине је анализа успеха и владања сваког ученика, као и одељења на крају првог и другог полугодишта. Олакшица је аутоматска обрада свих података после уноса закључних оцена из свих предмета и владања. Статистика је осмишљена да се добијају резутати о успеху појединачног ученика, успеху по предметима и успеху целог одељења. Овим је олакшан извештај за одељенско веће, за родитељски састанак и унос добијених података у Дневник рада.

Провера оцена СМС поруком

Осим могућности родитеља да прати успех свог детета преко интернета, то може да учини и смс поруком. Смс сервис је осмишљен да на захтев родитеља путем поруке добије повратну информацију о последња три уноса оцена у систем.

Плаћање се врши преко “Fortumo - Mobile Payments“.